Voorwaarden & Zekerheden

  1. Home
  2. Organisatie
  3. Voorwaarden

Voorwaarden

Eliza was here

Wees voorbereid

Indien je bij ons jouw vakantie hebt geboekt, betekent dit dat je akkoord gaat met onze voorwaarden. Het is daarom belangrijk dat je deze voorwaarden goed leest voordat je de boeking definitief maakt. Ook is het belangrijk dat je op de hoogte bent van de ANVR reisvoorwaarden en dat je alle reisinformatie op de website hebt gelezen. Kom niet voor verrassingen te staan!

Uitsluiting herroepingsrecht

Het aanbod op de website is vrijblijvend en kan zo nodig worden herroepen. Herroeping wegens correctie van fouten in de berekening van bijvoorbeeld de reissom of van andere fouten is toegestaan. De herroeping dient zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 24 uur (reizen naar Europa en de Middellandse Zeelanden) respectievelijk binnen 48 uur (reizen naar overige bestemmingen) na de dag van aanvaarding te geschieden onder opgaaf van redenen. Als de reiziger het aanbod aanvaardt in het weekend, vangt de termijn voor herroeping door de reisorganisator aan op zondagavond middernacht. Je hebt in dat geval recht op volledige teruggave van eventueel betaalde gelden.

Kennelijke fouten

Er kunnen kennelijke fouten of kennelijke vergissingen optreden tijdens het aanbieden van mijn reizen of het boeken daarvan. Als deze als zodanig herkenbaar zijn, vanuit het perspectief van de gemiddelde reiziger, dan zijn deze fouten of vergissingen niet bindend voor mij.

Het herroepingsrecht van artikel 6 in de Algemene voorwaarden Thuiswinkel is ingevolge artikel 10 lid 4 uitgesloten.

Autohuur voorwaarden

Algemene voorwaarden Sunny Cars

De autohuur voorwaarden kunnen per bestemming verschillen. Onderstaand vind je per bestemming de juiste voorwaarden. Lees deze goed door en voorkom problemen bij aankomst!

Vertrek april t/m oktober  

Vertrek november t/m maart

Deze voorwaarden zullen snel volgen.

Zekerheden

Eliza was here

ANVR

Ik ben aangesloten bij het Algemeen Nederlands Verbond van Reisondernemingen (ANVR). De ANVR hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van reizen en informatie daarover. De reizen op deze website worden aangeboden onder de ANVR-Reizigersvoorwaarden (Reis- en/of Boekingsvoorwaarden en/of Gekoppeld Reisarrangement-voorwaarden) die van toepassing zijn op alle aanbiedingen op deze website tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is. Klik hier voor het lezen en opslaan van de ANVR-Reizigersvoorwaarden en overige belangrijke informatie. In de laatste boekingsstap moet je aanvinken dat je kennis hebt genomen van en akkoord gaat met de algemene voorwaarden incl. ANVR-Reizigersvoorwaarden (Reisvoorwaarden en/of Boekingsvoorwaarden en/of Gekoppeld Reisarrangement-voorwaarden) en overige ANVR-informatie.

ANVR

SGR

De reizen die ik aanbied, vallen binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling onder de garantie van de Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR). Je kunt dit controleren via www.sgr.nl. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de op deze website gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. Deze SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is dat zijn vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorggedragen voor de terugreis.

SGR

Calamiteitenfonds

Ik ben aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. De garantie van het Calamiteitenfonds houdt in dat je als reiziger die deelneemt aan een reis waarop de garantie van toepassing is: (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren; de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren. Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.

Calamiteitenfonds

Thuiswinkel.org

Het Thuiswinkel Waarborg heb je vast weleens zien staan. Dit is het door de Consumentenbond ondersteunde keurmerk voor consumenten die producten en/of diensten kopen via een catalogus, internet, post of televisie. De Nederlandse Thuiswinkel Organisatie, ofwel Thuiswinkel.org, is de branchevereniging van bedrijven die het Thuiswinkel Waarborg mogen voeren en die het keurmerk bewaakt. Leden van de branchevereniging, zoals ik, werken volgens de gedragsregels Thuiswinkel Waarborg. Daarmee wordt voldaan aan Europese en Nederlandse wet- en regelgeving, aan algemene richtlijnen en aan bindende algemene voorwaarden of oplossing van geschillen.

Thuiswinkel Waarborg