Zekerheden voor jouw vakantie

Alle garanties & financiële zekerheden

  1. Home
  2. Organisatie
  3. Zekerheden

Financiële bescherming voor jouw vakantie

Complete zekerheid dat jouw vakantie financiëel is beschermd

Eliza was here begrijpt jouw behoefte aan financiële zekerheid over jouw vakantie, juist in deze bijzondere tijden. Om onze gasten deze zekerheid te kunnen bieden, zijn wij onder andere aangesloten bij de Stichting Garantiefonds Reisgelden. Hiermee kunnen wij garanderen dat jij jouw vooruitbetaalde reisgeld niet kwijt bent, zelfs wanneer wij de vakantie niet meer kunnen leveren.

Ook zijn wij aangesloten bij andere keurmerken, waardoor wij bescherming voor jouw vakantie kunnen garanderen.

SGR

De reizen die Eliza was here aanbiedt, vallen binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling onder de garantie van de Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR). Jij kan dit controleren via www.sgr.nl. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de op deze website gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. Deze SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is dat zijn vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorggedragen voor de terugreis.

SGR

Lidnummer: 3609

www.sgr.nl

ANVR

Eliza was here is aangesloten bij het Algemeen Nederlands Verbond van Reisondernemingen (ANVR). De ANVR hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van reizen en informatie daarover. De reizen op deze website worden aangeboden onder de ANVR-Reizigersvoorwaarden (Reis- en/of Boekingsvoorwaarden en/of Gekoppeld Reisarrangement-voorwaarden) die van toepassing zijn op alle aanbiedingen op deze website tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is. In de laatste boekingsstap moet jij aanvinken dat jij kennis hebt genomen van en akkoord gaat met de algemene voorwaarden incl. ANVR-Reizigersvoorwaarden (Reisvoorwaarden en/of Boekingsvoorwaarden en/of Gekoppeld Reisarrangement-voorwaarden) en overige ANVR-informatie.

ANVR

ANVR nummer: 05098

www.anvr.nl

Calamiteitenfonds

Eliza was here is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. De garantie van het Calamiteitenfonds houdt in dat jij als reiziger die deelneemt aan een reis waarop de garantie van toepassing is: (een deel van) jouw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren; de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren. Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.

Thuiswinkel Waarborg

Het Thuiswinkel Waarborg heb jij vast weleens zien staan. Dit is het door de Consumentenbond ondersteunde keurmerk voor consumenten die producten en/of diensten kopen via een catalogus, internet, post of televisie. De Nederlandse Thuiswinkel Organisatie, ofwel Thuiswinkel.org, is de branchevereniging van bedrijven die het Thuiswinkel Waarborg mogen voeren en die het keurmerk bewaakt. Leden van de branchevereniging, zoals Eliza was here, werken volgens de gedragsregels Thuiswinkel Waarborg. Daarmee wordt voldaan aan Europese en Nederlandse wet- en regelgeving, aan algemene richtlijnen en aan bindende algemene voorwaarden of oplossing van geschillen.